PHÊ BÌNH: ĐỌC THƠ CỦA NGUYỄN VĂN TÀI - NHẤT LOAN

By

Đọc bài thơ:

"Chút tình xưa với Cẩm Giang"

                    của Nguyễn Văn Tài

 Nhất Loan

 

         Xin bắt đầu bằng tựa đề của bài thơ Cẩm Giang là con sông có thật trên đất Tây Ninh. Trong chữ Hán “ Cẩm” là lọai vải vóc rất đẹp có giá trị biểu trưng cho sự lộng lẫy cao sang thường dành cho phái nữ. Còn “Giang” là sông. Do vậy ở đây “ Cẩm Giang là dòng sông lộng lẫy đẹp và cao sang trong nghĩa từ vựng của nó. Nhưng khi đi vào bài thơ trong con mắt khái quát ẩn dụ nghệ thuật của Nguyễn văn Tài. Cẩm Giang không còn là Cẩm Giang hiện thực của đất Tây Ninh nữa. Nó đã trở thành hình tượng về nhân vật “ em” nơi bài thơ trong ý đồ nghệ thuật chủ quan của Nguyễn Văn Tài.

More...