TRƯỚC ĐIỆN THỜ QUAN LỚN TRÀ VONG- Thơ NGUYỄN VĂN TÀI

     


TRƯỚC ĐIỆN THỜ QUAN LỚN TRÀ VONG

                                                                                   lưu          Điệp trùng vươn đến đỉnh trời cao

Mây trắng về che núi bạc đầu

Chiều xuân lên vấn an quan lớn

Sắc núi màu mây nhuộm chiến bào.


Sắc núi màu mây hòa nghĩa khí

Tượng thần tráng sĩ đứng ngàn năm

Bồi hồi ta thắp hươnh lên khấn

Lòng thành ghi công đức tiền nhân.


 thoáng chợt buồn- ta trượng phu

Công danh còn ẩn dưới sương mù

Chiều xuân đứng trước đền quan lớn

Mơ chí tang bồng sớm thực hư.


N.V.T

                                              

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8062','ef8lmrj3u41qqod5o8kr005mq1','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-20 03:16:24','/a274018/truoc-dien-tho-quan-lon-tra-vong-tho-nguyen-van-tai.html')